Malíři EKOMPLEX

Malíři pokojů a interiérů

 

Barvy a jejich oku lahodící kombinace, ale také profesionálně vyhlazené rovné plochy stěn a stropů jsou vedle nábytku tím hlavním, co na nás v místnosti působí, co vytváří náladu interiéru a reprezentuje jeho maijitele. S citem navržená a řemeslně dobře vymalovaná místnost zanechá v návštěvníkovi příjemné pocity, které přetrvávají ještě dlouho po odchodu z místnosti a rozhodují o tom, zda ji opět rád navštíví. 


  

 Malíři pokojů Ekomplex - malování bytů a interiérů

 Provádíme veškeré malířské práce ve všech městech České a Slovenské republiky, a to kvalitně, v dohodnutých termínech a za příznivé ceny. Hlavní zásadou našeho malířství je poskytování malířských služeb nejvyšší kvality, za nízké ceny, v krátkých lhůtách. Naši malíři pokojů zanechají ve Vašem bytě či interiéru práci, která je naší nejlepší vizitkou.

Malíři pokojů EkomplexMalířské práce pro občany

 

 Malířské práce pro firmy, instituce a bytová družstva

 

Omítky a štuky

 

Tapety

 

Příprava a úklid

 

Navrhneme Vám termín a kalkulaci malířských  prací

  

 

 

 

Malířské služby nabízíme v celé České a Slovenské republice

(klikněte na nejbližší malířství ... )

 Proč přenechat malování pokojů, bytů, firem odborníkům

 

Malování pokojů, bytu, firmy svépomocí - čemu se nevyhnete

 • Amatérský malířSpousta starostí se zajištěním materiálu, nářadí, malířských pomůcek (žebříky, válečky, štětky, barvy ...)
 • Složitá, neodborná a často nedůsledná příprava stěn a stropů před malováním (odstranění starých nátěrů a maleb,čištění stěn, oprava prasklin, oprava poškozených omítek a štuků, penetrování zdiva, izolační nátěry ...)
 • Nedodržení správného postupu při malování - následkem jsou obvykle flekaté stěny a stropy, praskliny v malbách a omítkách, hrbolaté a nerovné stěny, barevné fluktuace, zaschlé kapky stékající barvy ...)
 • Výsledek pak odpovídá amatérskému postupu a obvykle je nakonec stejně přizván vyškolený malíř, aby nesprávně provedené malby opravil.
 • Původně zamýšlené finanční úspory za nezaplaceného malíře pokojů se často promění na mnohem vyšší náklady spojené s odbornou opravou amatérsky provedených maleb.

 

Malování pokojů, interiérů a domů odborníky - malíři pokojů

 • Stačí se rozhodnout pro záměr vymalování pokoje, bytu či domu a oslovit odbornou malířskou firmu, jako jsou naši malíři pokojů Ekomplex.
 • Odborník si prohlédne prostory určené k vymalování, případně situaci zkonzultuje se zákazníkem telefonicky či e-mailem a vyhotoví cenovou nabídku všech malířských prací.
 • Malování pokojů PrahaZákazník si nabídku promyslí a souhlasí-li s ní, uzavře s ním malířství Smlouvu o dílo, v němž se zaváže dodržet dohodnuté podmínky, cenu a termín malířských prací.
 • V dohodnutém termínu malíři pokojů započnou s dohodnutými pracemi. Při využití služby malování na klíč se zákazník nestará ani o vyklizení a úklid místností, malíři si se vším potřebným poradí sami.
 • V bytě, firmě či domě zatím probíhá normální, jen nezbytně omezený provoz, zatímco malíři pokojů pracují na malování pokojů, bytu či domu.
 • Po ukončení prací malíři pokojů předají vymalované místnosti zákazníkovi
 • A to je konec všech Vašich starostí s malováním